Naša vozila se uvek nalaze u vašoj blizini, kako bismo Vam u svakom momentu omogućili kvalitetnu i brzu isporuku i servis!

KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU VODOMATA - APARATA ZA VODU

Pre puštanja u rad aparat mora biti u stanju mirovanja najmanje jedan sat pre priključenja na električnu mrežu
Pre uključivanja aparata na električnu mrežu, aparata mora obavezno biti napunjen vodom iz boce (kroz slavine mora poteći voda)
Tokom upotrebe aparat treba biti smešten u prostoriji dobrih klimatskih uslova (odmaknut od zida min.15 cm, odmaknut od izvora toplote, ne sme biti izložen direktnom uticaju sunca)
Aparat je hladnjak te tako, ukoliko se u njemu nalazi voda, mora uvek biti uključen u električnu mrežu
Grejač za vruću vodu (crveni prekidač na zadnjoj strain aparata) sme se uključivati tek kada na slavine poteče voda. Ako u boci za vodu nema vode obavezno isključiti grejač vode (crveni prekidač) do stavljanja pune boce sa vodom na aparat, jer u suprotnom grejač će pregoreti
Aparat mora biti u vertikalnom položaju svo vreme korišćenja ili u toku transporta, kao i svaki drugi rashladni uređaj
Temperatura vruće vode u aparatu je oko 95*C pa je potreban oprez prilikom upotrebe. Moguće je ugraditi sigurnosnu slavinu koja omogućuje nesmetano korišćenje aparata i u blizini dece
Punu i praznu ambalažu treba odgovarajuće skladištiti i čuvati a nakon upotrebe ne uklanjati originalan zatvarač sa boce.
Ako korisnik odluči napraviti dužu pauzu u korišćenju aparata (škole, vrtići, vikendaši…), aparat se mora isključiti iz električne mreže, boca se skida sa aparata, iz aparata se mora ispustiti sva voda (preko slavine na poleđni aparata), obrisati i prekriti nekom čistom navlakom.
Prilikom ponovnog uključivanja aparata nakon dužeg razdoblja, neophodno je izvršiti sevisiranje i čišćenje aparata
Ako je aparat uključen a ne koristi se nekoliko dana, pre ponovne upotrebe treba ispustiti 2-3 čaše vode
Kod zamene prazne boce na aparatu sa punom preporučljivo je spoljnu kontaktnu površinu na aparatu i boci prebisati krpicom, po mogućnosti natopljenom alkoholom 

SERVISIRANJE I ČIŠĆENJE APARATA ZA VODU

Preporučujemo čišćenje (sanitizaciju) aparata svaka tri meseca, zbog mikrobiološke i zdravstvene ispravnosti vode i aparata.
Na svakom aparatu se vodi evidencijska kartica o izvršenim sanitizacijama, i o narednim kako bi korisnik mogao kontrolisati
Sanitizacija aparata se vrši na mestu upotrebe dok se servis aparata vrši kod ovlašćeng servisera i zbog toga se vrši zamena aparata predviđenog za servisiranje novim, kako bi ga potrošač moga nesmetano koristiti bez prekida
Prirodne izvorske vode u svom sastavu imaju određenu količnu minerala pa je prilikom grejanja vode moguće taloženje istih. Takav mineralni talog dokazuje da je voda prirodna i da nije hemijski tretirana prilikom proizvodnje i pakovanja.
Samo kontinuirano čišćenje aparata garantuje visoki kvalitet i ispravnost proizvoda