Kupovinom aparata za vodu dobijate:

Naziv proizvoda

Cena (bez pdv-a)

APARAT ZA VODU V208

10.677,97 din

APARAT ZA VODU V208 silver

10.169,48 din

APARAT ZA VODU V208F

14.322,03 din

APARAT ZA VODU D108

10.000,00 din

PRIRODNA IZVORSKA VODA u boci 19 lit

279,66 din

ČAŠE pakovanje 100 komada

105,93 din

BOCE ZA VODU (ambalaža)

559,32 din

*   Preporučujemo fizičkim licima i kompanijama koje nemaju konstantnu mesečnu potrošnju i koje ne žele obaveze proistekle iz ugovora
** Kupovinu aparata odobravamo na 3 mesečne rate
***    Servis i održavanje aparata u garantnom roku (2 godine)

Ovu opciju smo uveli usled negativnih reakcija klijenata na obaveznu mesečnu potrošnju i mesečnu pretplatu koja je predviđena pri iznajmljivanju aparata za vodu. Kupovina aparata za vodu omogućuje da sami birate intezitet potrošnje vode i održavanja aparata za vodu i niste opterećeni ugovorom o snabdevanju i mesečnom pretplatom. Sami sebi diktirate potrošnju vode i novca.

TESTIRAJTE NAS - iskoristite 14 dana besplatne probe i uverite se u naše prednosti!

MODELI KORIŠĆENJA VODOMATA I USLUGA

Izborom određenog paketa usluga dobijate:
Besplatno korišćenje aparata za vodu V208
Besplatnu vodu u boci 19 lit i čaše u količini predviđenoj izabranim paketom
Besplatnu isporuku na vašu adresu
Besplatnu instalaciju aparata za vodu u vašim prostorijama
Besplatnu obuku i instrukcije o korišćenju aparata za vodu
Besplatan servis u ugovorenom roku

Odaberite paket usluga koji će najbolje odgovarati Vašim potrebama


PAKET

Besplatne mesešne količine

Cena van paketa

Cena - mesečno

voda u boci 19 l

čaše 100 kom

voda u boci 19 l

čaše 100 kom

3*

3 boce

1 pakov.

279,66 din

105,93 din

1.440,68 din

4**

4 boce

1 pakov.

279,66 din

105,93 din

1.762,71 din

7***

7 boca

1 pakov.

254,24 din

105,93 din

2.398,30 din

10****

10 boca

1 pakov.

220,34 din

105,93 din

2.881,36 din

Preporučujemo kompanijama koje imaju do 5 zaposlenih.
**      Preporučujemo kompanijama koje imaju do 10 zaposlenih.
***     Preporučujemo kompanijama koje imaju do 25 zaposlenih.
****    Preporučujemo kompanijama koje imaju preko 25 zaposlenih.

Opcija je bazirana na sistemu mesečne pretplate u zavisnosti od izabranog paketa usluga i podrazumeva obavezno potpisivanje ugovora na minimalan period od 12 meseci.
*Potpisivanjem ugovora na minimalan period od 4 godine, za bilo koji paket usluge, nakon isteka ugovora aparat za vodu ostaje Vam u trajno vlasništvo.
Obavezna je periodična sanitizacija aparata za vodu (obavlja se svaka 3 meseca).
Ukoliko u jednom  mesecu ne potrošite broj boca predviđenih izabranim paketom, preostale boce se prenose na sledeći mesec. Ako Vaša mesečna potrošnja premašuje broj boca i čaša predviđenih izabranim paketom, svaka sledeća se naplaćuje po cenovniku prikazanom u tabeli (cene bez pdv-a).
Obračun se vrši početkom meseca za prošli mesec a plaćanje se vrši u roku od sedam (7) dana od istavljanja računa.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA
Kako bi se vršila zamena ’puno za prazno’ potrebno je da prilikom prve isporuke vode klijent kupi određeni broj praznih boca (ambalaže) u zavisnosti od izabranog paketa i to po ceni od: 559,32  din (bez pdv-a)
Stručno održavanje, servisiranje i čišćenje aparata koje garantuje zdravstvenu ispravnost vode i aparata za vodu
Odstranjivanje svih poremećaja u funkcionisanju vodomata u roku ne dužem od 7 dana i to besplatno ukoliko poremećaj nije izazvan krivicom korisnika.